Class Routines

Date Time Topic Resource Person
Course: NASU Batch: Evening
2072-10-12 Tuesday 4:15 P.M - 6:15P.M बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी Mr. Gopi Nath Mainali
2072-10-13 Wednesday 4:15 P.M - 6:15P.M समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद Mr. Bhakta Raj Joshi
Course: Section Officer Batch: Evening
2072-10-14 Thursday 4:15 P.M - 6:15P.M सार्वजनिक सेवा प्रवाह अर्थ र महत्व । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका/माध्यमहरु । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्व Mr. Mukti Aryal
2073-01-26 (Sunday) 5:30 P.M-7:00 A.M नेपालको प्राचीनकाल तथा मध्यकालको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र आधुनिक नेपालको इतिहास Dr Tok Raj Pandey
Course: Section Officer Batch: Morning
2073-01-26 (Sunday) 6:30 A.M-8:30 A.M अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था Som Raj Kafle
2073-01-27 (Monday) 6:30 A.M-8:30 A.M अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था Som Raj Kafle
2073-01-28 6:30 A.M-8:30 A.M अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था Som Raj Kafle
Course: Under Secretary Batch: Morning
2073-01-25 7:00 A.M-9:00 A.M Problem Solving and Writing Skills Ghanshyam Upadhaya
2073-01-26 6:30 A.M-8:30 A.M नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र वर्तमान संविधान पारेश्वर ढुङ्गाना
2073-01-27 6:30 A.M-8:30 A.M सरकारका तीनअङ्ग विचको अन्तर सम्वन्ध र संसदीय समिति डा. राम कृष्ण तिमिल्सेना
2073-01-28 6:30 A.M-8:30 A.M राज्य र नागरिकता उत्तर खत्री
2073-01-29 6:30 A.M-8:30 A.M सार्वजनिक प्रशासन, संघियतामा व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजन घनश्याम उपाध्याय
2073-01-30 6:30 A.M-8:30 A.M पारदर्शिता र सूचनाको हक उत्तर खत्री
2073-01-31 6:30 A.M-8:30 A.M कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षहरु नारायण दवाडी
2073-02-01 6:30 A.M-8:30 A.M सार्वजनिक निति तर्जुमा, विश्लेषण, कार्यन्वयन, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन घनश्याम उपाध्याय